PRAVAC BALKAN

+48 604 450 154  

Maleko » Mašine za berbu voća sa drveta - Poljoprivredne mašine WEREMCZUK


 

U glavnom Mašine za berbu voća sa drveta su mašine za višnje i šlive pa neke i za drugo kockasto voće koje raste na drvetima
(masline, badem).

 

Poljoprivredne mašine za berbu višnje, šlive, kao i drugih kockastih (maslina, badem)


 

     

Na bazi mnogogodišnjih iskustava u projektovanju i proizvodnji savremenih mašina za poljoprivredu uvedli smo na tržište samohodni kombajn  FELIX, koji omogućava berbu voća u stalnom sistemu u voćnjacima koje se stvara po špalirskoj tehnologiji znači prilagođenim mehaničkoj berbi.

Voće koje se bere FELIX-om može se namenjivati za industrijsku preradu na sokove kao i druge proizvode. Nakon tačne selekcije uz laganju brzinu berbe, može se ih primenjivati za zamrzavanje.

 

Pogonska jedinica kombajna je motor DEUTZ snage 74,4 kW.     Pogon 4 x 4.    Sve radne sisteme imaju hidraulički pogon.

Mašina ima dva modusa kretanja, jedan po putevima sa upravljanjem samo prednim točkovima i maksimalnom brzinom 20 km/sat i drugi u voćnjaku sa malim brzinama i zaokretnim prednim, kao i zadnim točkovima. Kabina ima dva položaja transportni i radni. Mašina ima takođe sistem korekcije položaja do horizontali (za plantaže sa nagibom), kao i automatski sistem vođenja levo-desno u redu stabala.

Na kombajnu ugrađena su dva radna postolja nosivosti 2000 kG svako, koje su hidraulički rastvarane i sklapane, takođe opremljene su sa hirauličkim sistemom pomicanja gajbi.

 
KABINA
U kabini se nalaze sve elemente upravljanja motorom, upravljanja vožnjom i upravljanja radnim sistemima zajedno sa 
prikazivačima posebnih parametara rada. Standardno u mašini montiran je monitor za sistem kamera, koji može sarađivati jednovremenski sa 4 kamere. Po želji klienta kabina može biti opremljena sa klimatizacijom.


PLANTAŽA
Stabla u voćnjaku treba da budu posađene i vođene po špalirskoj tehnologiji, tj.: plantaža formirana za mehaničku berbu - drveta formirana sa moćnim stablom i elastičnim nosećim voće bočnim izdancima 
koje se menja svake 3-4 godine, raspon između redova 4m, raspon stabala u redu 1,5m-2m,  panj 70 cm od zemlje bez grančica,visina drveta do 3,5m. Visoke drveta, ne formirane za mehaničku berbu nisu za berbu kombajnom "FELIX".
Zahvaljujući posebnim paramertima upravljanja prednim i zadnim točkovima nije potreban veliki slobodan prostor na kraju 
reda za zaokretanje.

KONSTRUKCIJA KOMBAJNA I PRINCIP RADA
Berba višnje održava se u stalnom sistemu, iz celog reda. Kombajn naiđe na red višnje, zbog čega stabla dolaze u komoru 
otresanja. Voće otresano od strane specijalnih vertikalnih otresača pada na konvejere, koje nose njega nakon očišćenja u gajbe. Sanduke od 500 kg su postavljene na postoljama sa obe strane kombajna i nakon napunjenja hidraulički su pomicane. Istovar gajbi je uz pomoć viljuškara.

 


 

Za dobijanje informacije popunite kontaktni formular


Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>

 

 
 

 

FELIX -Z je verzija punorednog samohodnog kombajna FELIX isto sa 4 otresača koja zahvaljujući ideji vučenja traktorom omogućila je pojednostavljenje konstrukcije kombajna sa podržkom visokoefikasnih parametara berbe i istovremensko pojeftinjenje mašine. U standardu zaokretne točkove sa automatskim vođenjem na red, hidrauličke podešavanje svih pogona, podešavanje položaja mašine u toku rada na terenu sa nagibom.  Dve verzije za istovaranje kutija (sanduka) - ručno na rolnama ili liftom.Kombajn ima evropske certifikate, zahtevane od strane fondova koje dodeljuju evropske kredite - dajemo njih po želji kupca.Ako po propisima (pa i po terenu voćnjaka) neophodno je primeniti kočnični sistem u mašini - nudimo tri opcije tog sistema: hidrauličku, pneumatičku i hidrauličko-pneumatičku. Za upotrebu mašine plantaža treba da ispuni sledeće parametre: 

Plantaža formirana za mehaničku berbu - drveta formirana sa moćnim stablom i elastičnim nosećim voće bočnim izdancima koje se menja svake 3-4 godine, raspon između redova 4m, raspon stabala u redu 1,5m - 2m, na kraju reda treba 12m za zaokretanje, visina drveta do 3,5m, panj  70 cm od zemlje bez grančica.

 


Za dobijanje informacije popunite kontaktni formular


Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>

 

Agregat MAJA  nudi se u tri raznovrsne verzije, u različitim dimenzijama i oblikama sakupljajućeg ekrana, različitim zaptivnostima, za različite uslove u voćnjaku:


1. MAJA STANDARD  verzija sa ručno razvlačivanim sakupljajućim ekranom u 3 moguće širine 3m, 5m i 6m;
2. MAJA AUTOMATIC verzija TELESKOPSKA sa automatski isturivanim i šunjajućim se ekranom u 2 moguće širine od 4m i 6m, šta
sa    uzdužnim konvejerom daje površinu sakupljanja 4,2m i 5,4m;
3.MAJA AUTOMATIC verzija LUČNA koju se nudi u 2 širine ekrana 4m i 6m, šta zajedno sa uzdužnim konvejerom daje      površinu 
sakuplajnja od 4,2m i 6,0m;


Nezavisno od odabrane širine postoje 2 verzije vezane za zaptivnost (utiče to na smanjenje gubitaka voća u berbi) verzija sa standardno zaptivenim ekranom i sa specijalno zaptivenim ekranom.

 

Uz  ove mašine nudi se dodatna oprema, opisana u ponudama, koja daje dodatne mogućnosti upravljanja otresajućim ramenom, hladi ulje, automatizuje isključivanje pogona pokretanja ekrana, proširuje dimenzijone mogućnosti platforme i dr.

 

Za upotrebu MAJE optimalan raspon među redovima je 5m (minimalan za MAJU STANDARD je 4m, za MAJU AUTOMATIC je 4,5m.
Raspon u redu može biti 1,5m, 2m, 2,5m, 3m i određuje se njega u postupku naručavanja, a može se to i umnožavati u okviru dodatne opreme. Panj drveta do visine 80 cm treba da bude bez grana, mašina opslužuje stabla prečnika od 8 cm do 25 cm a za MAJU LUČNU do 30 cm. Dopušta se 15% odstupanja stabla od vertikali. Na kraju reda treba 8m mesta za zaokretanje.

 

Raznovrsna rešenja mašine daju velike mogućnosti njene primene za različito voće, voćnjake i terene.

 


Za dobijanje informacije popunite kontaktni formular


Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>

 

Kontaktni formular:

Sve ove mašine može se videti takođe na sajtu proizvođača, a u slučaju potrebe za dodatne informacije ili interesovanja kupovinom popunite kontaktni formular

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>